Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Masz prawo - ogólnopolska edukacja młodych konsumentów

Informacha o projekcie "Masz prawo - ogólnopolska edukacja młodych konsumentów"

W najbliższym czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Miechowie-Jarosław Siółko przeprowadzi cykl szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie oraz Zespołu Szkół w Książu Wielkim.

Szkolenia odbędą się w ramach realizacji projektu „Masz prawo – ogólnopolska edukacja młodych konsumentów” przygotowanego przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych, z zakresu praw konsumenckich.

Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wspiera działania Stowarzyszenia Konsumentów Polskich na rzecz skutecznego egzekwowania prawa ochrony konsumentów, umożliwiając dotarcie z edukacją konsumencką do około 18.000 młodych konsumentów z całego kraju.

Zajęcia zostaną przeprowadzone wyłącznie w szkołach, w których do tej pory nie prowadzono edukacji konsumenckiej, a które same zgłosiły chęć udziału w projekcie, bądź zostały wskazane przez rzeczników konsumentów z danego regionu.
Spośród szkół średnich powiatu miechowskiego, warunek ten spełniły i zakwalifikowane zostały do w/w projektu: Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie oraz Zespół Szkół w Książu Wielkim, zgodnie z wysłanym zgłoszeniem.


Terminy przeprowadzenia zajęć

16 października 2007r. – Zespół Szkół w Książu Wielkim, godz. 800-1415
17 października 2007r. - Zespół Szkół w Książu Wielkim Filia w Miechowie, godz. 900-1100
24 października 2007r. – Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie, godz. 800-1500