Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Gmina Kozłów

Urząd Gminy w Kozłowie

32-241 Kozłów 60

tel. 41 3841048
fax. 41 3841010
email: gmina@kozlow.pl

www.kozlow.pl

Wójt Gminy: Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady Gminy: Teresa Florek
 
Powierzchnia gminy: 85,84 km2
Liczba mieszkańców: 4,866 osób
Liczba sołectw: 12


Wyświetl większą mapę

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Najdalej na północ wysunięta gmina powiatu zlokalizowana pomiędzy ciekami wodnymi Mierzawy, Uniejówki i Nidzicy. Teren topograficznie zróżnicowany, z dominacją szerokich i płaskich garbów. Najwyższym punktem gminy jest Biała Góra (415,5 m n.p.m.). Pod nią znajduje się najdłuższy w Polsce dwuwlotowy tunel kolejowy o długości 810m, który powstał w latach 1882-85 i jego druga odnoga do 1912r. (obecnie przy stacji Tunel).

Gmina jest miejscem ważnego węzła komunikacyjnego, z którego rozchodzą się linie kolejowe w kierunku stolicy, Krakowa i Częstochowy. Na terenie kozłowskim dominują pola uprawne (70% pow. gminy).
O Kozłowie pisano już w 1257 r. (dokumenty klasztoru s. Klarysek w Zawichoście). Historia miejscowości sięga panowania Bolesława V Wstydliwego.
Na terenie gminy znajdują się rezerwaty przyrody z cenną roślinnością i drzewostanem – Biała Góra i Kępie.

Najważniejszy zabytek sakralny – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozłowie (na bazie wcześniejszych drewnianych).

Powojennym symbolem gminy był jeden z najnowocześniejszych zakładów zbożowych w Polsce z elewatorami o poj. 35,5 tys. ton, który powstał w ramach planu 6-letniego (obecnie nieczynny).

Projekty realizowane przez Gminę Kozłów