Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy

 

  • Naczelnik: Czesław Mardaus

I piętro, pok. 11

tel. 41 3821122
fax: 41 3821118
e-mail: rolnictwo@powiat.miechow.pl

Prowadzone sprawy


Prawo wodne, ochrona gruntów rolnych i leśnych 
- wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

  • Jacek Włosek

I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, geologia i górnictwo,
rybactwo śródlądowe

  • Grzegorz Kołakowski

I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

  • Marcin Kumon

I piętro, pok. 9

tel. 41 3821138
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Ochrona przyrody, łowiectwo

  • Marzena Wiejak

I piętro, pok. 9

tel. 41 3821138
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl


Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

  • Łukasz Pierzchała

I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: promocja@powiat.miechow.pl