Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

 • Naczelnik: Małgorzata Pasek

parter, pok. 5

tel. 41 3821136
fax: 41 3821118
e-mail: geodezja@powiat.miechow.pl

Prowadzone sprawy


Ewidencja Gruntów i Budynków
 • Barbara Dudek

- Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów
i budynków
- Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
i budynków, zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów
i budynków, rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień
tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów
i budynków.

 • Ewa Bańkosz - gm. Kozłów, gm. Racławice

parter, pok. 2

tel. 41 3821146
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Magdalena Maśląg - miasto Miechów, gm. Słaboszów
  Rejestru cen i wartości nieruchomości
 • Aleksandra Dzióbek - gm. Miechów, gm. Charsznica
 • Anna Dąbrowska - gm. Książ Wielki, gm. Gołcza

parter, pok. 3

tel. 41 3821135
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
 

Gospodarka Gruntów

 • Dominika Błaut    

I piętro, pok. 17

tel. 41 3821128
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Krzysztof Czapliński

I piętro, pok. 17

tel. 41 3821144
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl


Informatyk

 • Ireneusz Patyk

parter, pok. 4

tel. 41 3821117, 41 3821145
e-mail: ireneusz.patyk@miechow.pl


 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa firm geodezyjnych

 • Krzysztof Szwaja - z-ca Naczelnika

Udzielanie informacji w zakresie ochrony znaków geodezyjnych,
prowadzonych prac geodezyjnych

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

e-mail: imie.nazwisko@miechow.pl
parter, pok. 6
tel. 41 3821127

 • Jarosław Adamski

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

parter, pok. 6
tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Dawid Rachwał
Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, uzgadnianie listy materiałów,
sporządzenie dokumentów obliczenia opłaty i wydawanie licencji

parter, pok. 6
tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Obsługa stron, osób fizycznych

 • Janusz Kwit 

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

parter, pok. 6
tel. 41 3821126
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Krzysztof Warchoł

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

parter, pok. 6
tel. 41 3821126
e-mail: zudp@powiat.miechow.pl

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Przyjmowanie wniosków na naradę koordynacyjną, sporządzanie
kopii opinii, naliczanie opłat

 • Krzysztof Warchoł

parter, pok. 6

tel. 41 3821126
e-mail: zudp@powiat.miechow.pl