Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wpis nr 21

Najbliższa sesja Rady Powiatu (w czwartek 23 maja) będzie poświęcona głównie problemom związanym z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg. Stąd też przygotowania do niej zajęły mi najwięcej czasu. Rozmawiałem m.in. w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia od nich bazy w Poradowie wraz z częścią sprzętu. Po wybudowaniu trasy ekspresowej S7 obecna droga E7 ma mieć status wojewódzkiej więc mógłby na tym skorzystać nasz Powiatowy Zarząd Dróg. Ponadto rozmawialiśmy o remoncie nawierzchni w Książu Wielkim oraz właściwym oznakowaniu obwodnicy Miechowa by ciężkie auta korzystały z niej omijając miasto. Temat dróg zdominował także sesję Rady Gminy Gołcza, w której uczestniczyłem odpowiadając na wiele pytań.

Jak w każdym niemal tygodniu drugim ważnym tematem były sprawy Szpitala Powiatowego. Podczas posiedzenia jego Rady Społecznej sformułowaliśmy listę 25 konkretnych działań, które mogą znacząco poprawić sytuację finansową tej niezbędnej naszym mieszkańcom placówki. Chodzi tu zwłaszcza o wewnętrzne zmiany organizacyjne oraz poszerzenie zakresu działania, w tym o tak potrzebną onkologię.

Jacek Kobyłka