Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wpis nr 11

Od Wojewody Małopolskiego otrzymaliśmy promesę finansową na 1,3 mln zł, co umożliwi odbudowę pięciu odcinków dróg powiatowych uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych. Miejscowości w jakich się znajdują warto wymienić raz jeszcze: Cyprianów, Dziaduszyce, Słupów w Gminie Słaboszów, Wysocice w Gminie Gołcza i Janowiczki w Gminie Racławice. Wojewoda Piotr Ćwik przybył zresztą osobiście do Miechowa w piątek (8 marca) na spotkanie robocze, podczas którego omówiliśmy kwestię pomocy w oddłużeniu naszego szpitala, kwestię dofinansowania ze środków PFRON rozbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej w Miechowie, potrzebę uregulowania spraw własnościowych trzech pałaców: w Książu Wielkim, Mianocicach i Rzędowicach, a także dyskutowaliśmy nad nierozstrzygniętą sprawą budowy drogi z Bukowskiej Woli (od węzła na trasie szybkiego ruchu S7) w kierunku Działoszyc.

W poniedziałek (11 marca) w naszym Starostwie odbędzie się spotkanie samorządowców powiatu miechowskiego z Zarządem Województwa Małopolskiego. Przyjedzie marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz pięcioro dyrektorów departamentów, co gwarantuje rzeczową debatę. Chcemy omówić m.in. perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Bezpieczna Małopolska.

Mimo przeprowadzonych rozmów z kierownictwem Ministerstwa Finansów, otrzymaliśmy z Warszawy polecenie zwrotu kolejnej transzy pieniędzy nienależnie pobranych w ramach subwencji oświatowej w poprzedniej kadencji samorządu powiatowego. Do już przekazanej w tym roku kwoty 1,8 mln zł musimy dopłacić jeszcze 1,7 mln zł, zatem zwrócimy łącznie 3,5 mln zł, a to niestety znacznie ograniczy nasze bieżące plany inwestycyjne.

Ustaliliśmy ostateczny termin i plan pobytu delegacji białoruskiej z partnerskiego rejonu iwacewickiego. Będą u nas gościć od 26 do 29 kwietnia. Program przewiduje spotkania z samorządowcami, dyrektorami szkół, przedsiębiorcami oraz rolnikami. Zaplanowano również wizytę w Racławicach pod Kopcem Kościuszki, w Krakowie i Oświęcimiu.

Jacek Kobyłka