Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

SSE Podstrefa "Książ Wielki"

Krakowska strefa ekonomiczna

Rozporządzenie Rady Ministrów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.04.2009 r. w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2009r.), na terenie będącym własnością Powiatu Miechowskiego, położonym w miejscowości Wielka Wieś, gmina Książ Wielki została utworzona Podstrefa "Książ Wielki".

SSE Podstrefa Książ Wielki

 

Wielka Wieś

  • Specjalna Strefa Ekonomiczna - Gmina: Książ Wielki
  • Grunty będące własnością Powiatu Miechowskiego - Miejscowość: Wielka Wieś
  • Planowana trasa S 7 - Powierzchnia działki: 6,715 ha

Dostępność komunikacyjna

Podstrefa "Książ Wielki" położona jest przy drogach powiatowych relacji Książ Wielki – Książ Mały oraz Książ Wielki – Słaboszów, w odległości 2 km
od drogi krajowej E-7, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego „Książ Wielki” planowanej dwu pasmowej drogi ekspresowej S7, 50 km od Krakowa, 65 km od Kielc. Do budynków prowadzą betonowe wewnętrzne drogi dojazdowe. Do nieruchomości prowadzi droga betonowa i alternatywnie droga asfaltowa łącząca obydwie drogi powiatowe. Odległość od węzłowej stacji kolejowej w Kozłowie (na trasie Kraków-Warszawa-Katowice) wynosi 10 km.

Charakterystyka działki

Działki o kształcie regularnym położona w płaskim terenie. Nieruchomość zabudowana jest budynkami gospodarczymi i magazynowymi wraz z betonowymi drogami dojazdowymi. Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest stacja trafo i studnia głębinowa.

Infrastruktura techniczna

Obiekt posiada sieć elektryczną, telefoniczną, wodną, przeciwpożarową, awaryjne zasilanie elektryczne. Sieć gazowa w miejscowości Książ Wielki w odległości 2 km od nieruchomości. Sieć wodociągowa budynku przyłączona jest do gminnej sieci wodociągowej. Dodatkowe, awaryjne zasilanie w wodę z własnego ujęcia. Kolektor sieci kanalizacyjnej gminnej w odległości 200 m od granicy nieruchomości. Gmina Książ Wielki posiada własna gminną oczyszczalnię ścieków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 21.01.2013r. poz. 100) „skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Książ Wielki”