Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Rezerwaty przyrody

Gmina Książ Wielki

Rezerwat "Kwiatówka"

Leśny, o powierzchni 11,18ha, położony w kompleksie leśnym „Chrusty”. Utworzony w 1967r., w celu zachowania zespołu świetlistej dąbrowy ze swoistą, bogatą roślinnością zielną, w tym z licznymi gatunkami roślin ksero-termicznych. Występują tutaj m.in.: tojad dzióbaty, pełnik europejski, pluskwica europejska, lilia złotogłów, róża francuska, goździk okazały, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko.

Rezerwat Kwiatówka gmina Książ Wielki

Rezerwat "Lipny Dół"

Leśny, o powierzchni 20,64ha, położony w kompleksie leśnym „Chrusty”. Utworzony w 1960r., w celu zachowania wielogatunkowego lasu liściastego naturalnego pochodzenia z bogatą roślinnością zielną, z licznym udziałem gatunków kserotermicznych oraz chronionych. Drzewostan w wieku powyżej 100 lat tworzą przede wszystkim dąb szypułkowy i lipa drobnolistna.

Rezerwat Lipny Dół gmina Ksiaż Wielki

Gmina Miechów

Rezerwat "Złota Góra"

Leśny, o powierzchni 4,16ha, położony w kompleksie leśnym „Las Jaksicki”. Utworzony już w 1922r., a następnie ponownie w 1955r., w celu zachowania stanowiska roślinności stepowej, porastającej na skraju lasu strome zbocze wzgórza kredowego. Obecnie roślinność chroniona stopniowo zanika.

Rezerwat Złota Góra gmina Miechów

Gmina Kozłów

Rezerwat "Kępie na Wyżynie Miechowskiej"

Leśny, o powierzchni 45,52ha, położony w Kępiu. Utworzony w 1960r., dla zachowania lasu dębowo-grabowego naturalnego pochodzenia, ze znacznym udziałem buka. Drzewostan znajduje się w fazie starzenia, która objawia się zamieraniem starodrzewu i stopniowym „wkraczaniem” nowych pokoleń lasu. Stare, o wielkich rozmiarach drzewa oraz martwe, rozkładające się drewno jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt. Rezerwat jest encyklopedią wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w lesie.

Rezerwat Kępie na Wyżynie Miechowskiej gmina Kozłów

Rezewat "Biała Góra"

Stepowy, o powierzchni 10,46ha, położony w Kępiu, na zboczu najwyższego wzniesienia Wyżyny Miechowskiej o wysokości 415m. n.p.m. Utworzony w 1955r. dla zachowania stanowiska roślinności stepowej oraz zespołów o charakterze przejściowym między stepowymi i leśnymi. Możemy tutaj spotkać m.in. wisienkę stepową, kosaćca bezlistnego, miłka wiosennego, buławnika wielkokwiatowego, listerę jajowatą, storczyka kukawkę i purpurowego, len złocisty.

Rezewat Biała Góra gmina Kozłów

Gmina Racławice

Rezerwat "Opalonki"

Stepowy, o powierzchni 2,42ha, położony w miejscowości Klonów. Utworzony w 1955r. dla zachowania stanowiska roślinności stepowej. Znajdują się tutaj m.in. buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, ostrożeń pannoński, wisienka stepowa, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, gółka długoostrogowa, storczyk męski i kukawka, len złocisty i włochaty, podkolan biały i zielonawy.

Rezerwat Opalonki gmina Racławice

Rezerwat "Wały"

Florystyczny, o powierzchni 5,82ha, położony w miejscowości Dosłońce. Utworzony w 1958r., w celu zachowania pierwotnej roślinności stepowej ze stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego (jedno z czterech naturalnych stanowisk w Polsce) i innych rzadkich roślin, jak m.in. dziewięćsił bezłodygowy, dwulistnik muszy, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, len złocisty i włochaty, pierwiosnek lekarski, pluskwica europejska, wisienka stepowa, centuria pospolita.

rezerwat Wały gmina Racławice

Rezerwat "Sterczów-Ścianka"

Stepowy, o powierzchni 6,30ha, położony w miejscowości Klonów. Utworzony w 1955r. dla zachowania stanowiska roślinności stepowej występującej na południowym zboczu leśnego jaru. Znajdują się tutaj m.in. obuwik pospolity, storczyk drobnokwiatowy, purpurowy, kukawka, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, tojad mołdawski, zawilec wielkokwiatowy, pluskwica europejska, len włochaty i złocisty.

Rezerwat Sterczów-Ścianka gmina Racławice, obuwik pospolity, storczyk drobnokwiatowy

Rezerwat "Dąbie"

Stepowy, o powierzchni 2,11ha, położony w miejscowości Klonów. Utworzony w 1955r. dla zachowania roślinności stepowej występującej na stromym zboczu wzgórza kredowego. Znajdują się tutaj m.in. obuwik pospolity, dwulistnik muszy, gółka długoostrogowa, storczyk męski, drobnokwiatowy, kukawka, gnieźnik leśny, buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy, lilia złotogłów, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospolity, powojnik prosty, wisienka stepowa, pluskwica europejska, len włochaty i złocisty.

Rezerwat Dąbie gmina Racławice