Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Miechowie z siedzibą przy ul. Racławickiej 12. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1868 z późń. zmianami).
Dane są przetwarzane tylko na zasadach określonych przepisami w/w prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z tych przepisów.
Macie Państwo prawo dodostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jerzy Pułka, powołany na mocy art.36a ustawy z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 922). W sprawach związanych z systemem ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, tel. 413821113.

W związku z realizacją Państwa praw prosimy o kontakt w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 12.