Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na stanowisko konsultanta ds. osób niepełnosprawnych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie - do dnia 27.01.2011r.

Nabór na stanowisko konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów
Tel/fax 41 38 340 84
e-mail: pcpr@miechow.iap.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Konsultant ds. osób niepełnosprawnych do realizacji projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu miechowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis stanowiska

 • Realizacja, monitorowanie wdrażania umów z osobami niepełnosprawnymi, utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorami projektu, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych
 • Monitorowanie udziału uczestników-osób niepełnosprawnych w projekcie
 • Organizacja i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dot. m. in. praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • Wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach:
  •       Pedagogika
  •       Pedagogika specjalna
  •       Politologia
  •       Prawo
  •       Polityka społeczna
  •       Psychologia
  •       Socjologia
  •       Nauki o rodzinie
 • Znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy o pomocy społecznej.
 • Znajomość specyfiki i realizacji projektów systemowych finansowanych ze środków unijnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność obsługi komputera

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie do dnia 27.01.2011r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechowie.

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie
Helena Kruszec


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 32-200 Miechów ul. Sienkiewicza 18
 2. Określenie stanowiska: Doradca do spraw osób niepełnosprawnych
 3. Imię i nazwisko, adres wybranego kandydata: Marta Hałat, Giebułtów
 4. Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne. Spośród kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, wykazała się największa wiedzą na temat zagadnień związanych z problematyką pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.