Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Komisje Rady 2018 - 2023


Komisja Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Komisje stałe


Komisja Budżetu i Mienia Powiatu

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu


Plan pracy Komisji