Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Kierownictwo Rady

 

  Jan Biesaga
wiceprzewodniczący
  Krzysztof Świerczek
przewodniczący
Stanisław Krawiec
wiceprzewodniczący
Kierownictwo Rady Powiatu

Absolwent – Akademii Rolniczej (obecnie UP w Lublinie) – Wydział Zootechniczny, Akademii Pedagogicznej (obecnie UP w Krakowie) – Wydział Geograficzno – Biologiczny. Studia podyplomowe – SGGW i AR w Warszawie, Politechnika Krakowska. W latach 1994-2005 dyr. Zespołu Szkół w Książu Wielkim. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Książ Wielki (1990-1994), radny Powiatu Miechowskiego (2014-2018). Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Miechowie

 

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – Wydział Humanistyczny kierunek historia. Studia Podyplomowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach – kierunek informatyka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – kierunek przyroda, Politechnika Krakowska – zarządzanie oświatą. Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie, w latach 1997-2006 – dyrektor szkoły.  Burmistrz Gminy i Miasta Miechów 2006-2010. Radny Rady Miejskiej w Miechowie w latach 1994-1998. Radny Rady Powiatu w latach 2002-2006, 2010-2018. Małopolski Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie.

 

Wykształcenie średnie, absolwent Technikum Rolniczego w Czernichowie (technik rolnik). Komendant gminny Związku OSP w Slaboszowie, przewodniczący Rady Powiatu kadencji 2006-2010.