Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Kierownictwo Rady

 

  Ewa Wojciechowicz
wiceprzewodnicząca
  Mariusz Wolny
przewodniczący
Regina Siudak
wiceprzewodnicząca

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel i kierownik placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe), m.in. wieloletnia dyrektor SP w Szreniawie; obecnie koordynator wolontariatu w Hospicjum w Miechowie.

 

 

Rolnik, absolwent ZDZ w Krakowie, radny trzech kadencji samorządu powiatowego, prezes OSP Dąbrowiec i członek prezydium ZG OSP Charsznica.

 

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie; studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, lekarz - internista, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie; pięciokrotna radna powiatu miechowskiego.