Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Adresy i telefony


Budynek przy ul. Racławickiej 12

Informacja, tel. 41 3821110, fax: 41 3821118


Starosta

 • Jacek Kobyłka

I piętro, pok. 14
tel. 41 3821113

Wicestarosta

 • Paweł Osikowski

I piętro, pok. 16
tel. 41 3821113

Sekretariat starosty

 • Magdalena Raj-Dudzińska

I piętro, pok. 15

tel. 41 3821113
email: powiat@miechow.pl

Przewodniczący Rady Powiatu

 • Krzysztof Świerczek

II piętro, pok. 26

tel. 41 3821129

Biuro Rady Powiatu

 • Anna Podyma

II piętro, pok. 28

tel. 41 3821129
email: biuro.rady@powiat.miechow.pl

Radca Prawny

 • Bernadetta Dereszowska

I piętro, pok. 19

tel. 41 38211141
e-mail: radca.prawny@powiat.miechow.pl

Wydział Organizacyjny

 • Sekretarz Powiatu: Maria Sztuk

I piętro, pok. 13

tel. 41 3821133
e-mail: sekretarz@powiat.miechow.pl

 • Marek Słota
 • Stanisław Piec

I piętro, pok. 12

tel. 41 3821124
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Magdalena Oczkowicz

II piętro, pok. 28

tel. 41 3821129
e-mail: przetargi@powiat.miechow.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

 • Wieńczysław Perek
 • Mariola Szafirska

I piętro, pok. 12

tel. 41 3821120
e-mail: pczk@powiat.miechow.pl

Specjalista ds. BHP

 • Mirosław Gręda

I piętro, pok. 12

tel. 41 3821124
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Dziennik Podawczy

 • Ewa Marchewka

I piętro, pok. 19

tel. 41 3821141

Kadry

 • Jarosław Siółko

I piętro, pok. 18

tel. 41 3821134
e-mail: organiz@powiat.miechow.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Jarosław Siółko

I piętro, pok. 18

tel. 41 3821134
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznej

 • Anna Podyma

II piętro, pok. 28

tel. 41 3821129
email: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Wydział Finansowy

 • Skarbnik Powiatu: Teresa Florek

II piętro, pok. 21

tel. 41 3821131
e-mail: skarbnik@powiat.miechow.pl

 • Główny Księgowy: Justyna Szostak

II piętro, pok. 22

tel. 41 3821132
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Księgowość

II piętro, pok. 22

 • Wiesława Szarek
 • Katarzyna Małkiewicz

tel. 41 3821139
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Małgorzata Wiesławska

tel. 41 3821140
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Magdalena Durman

tel. 41 3821140
e-mail: place@powiat.miechow.pl

Kasa

 • Teresa Mirowska-Kopeć

parter, pok. 1

tel. 41 3821137
e-mail: kasa@powiat.miechow.pl

Godziny otwarcia Kasy
815-1445 poniedziałek
715-1345 wtorek - piątek
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 • Naczelnik: Małgorzata Pasek

parter, pok. 5

tel. 41 3821136
e-mail: geodezja@powiat.miechow.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków

 • Barbara Dudek

- Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków
- Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestrów,
kartotek, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych
ewidencji gruntów i budynków.

 • Ewa Bańkosz - gm. Kozłów, gm. Racławice

parter, pok. 2

tel. 41 3821146
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Magdalena Maśląg - miasto Miechów, Słaboszów
  Rejestru cen i wartości nieruchomości
 • Aleksandra Dzióbek - gm. Miechów, gm. Charsznica
 • Anna Dąbrowska - gm. Książ Wielki, gm. Gołcza

parter, pok. 3

tel. 41 3821135
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Gospodarka Gruntów

 •  Dominika Błaut

I piętro, pok. 17

tel. 41 3821128
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Krzysztof Czapliński

I piętro, pok. 17

tel. 41 3821144
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa firm geodezyjnych

 • Krzysztof Szwaja - z-ca Naczelnika

Udzielanie informacji w zakresie ochrony znaków geodezyjnych,
prowadzonych prac geodezyjnych

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

e-mail: imie.nazwisko@miechow.pl
parter, pok. 6
tel. 41 3821127

 • Jarosław Adamski

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

parter, pok. 6
tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Dawid Rachwał
Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, uzgadnianie listy materiałów,
sporządzenie dokumentów obliczenia opłaty i wydawanie licencji

parter, pok. 6
tel. 41 3821127
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Obsługa stron, osób fizycznych

 • Janusz Kwit 

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

parter, pok. 6
tel. 41 3821126
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Krzysztof Warchoł

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

parter, pok. 6
tel. 41 3821126
e-mail: zudp@powiat.miechow.pl

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Przyjmowanie wniosków na naradę koordynacyjną, sporządzanie
kopii opinii, naliczanie opłat

 • Krzysztof Warchoł

parter, pok. 6

tel. 41 3821126
e-mail: zudp@powiat.miechow.pl


Informatyk

 • Ireneusz Patyk

parter, pok. 4

tel. 41 3821117, 41 3821145
e-mail: ireneusz.patyk@miechow.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy, Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

 • Naczelnik: Czesław Mardaus

I piętro, pok. 11

tel. 41 3821122
e-mail: rolnictwo@powiat.miechow.pl

Prawo wodne

 • Jacek Włosek

I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, geologia i górnictwo, rybactwo śródlądowe

 • Grzegorz Kołakowski

I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
   
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

 • Marcin Kumon

I piętro, pok. 9

tel. 41 3821138
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Ochrona przyrody, łowiectwo

 • Marzena Wiejak

I piętro, pok. 9

tel. 41 3821138
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

 • Łukasz Pierzchała

I piętro, pok. 10

tel. 41 3821125
e-mail: promocja@powiat.miechow.pl


Rzecznik Prasowy

 • Krzysztof Capiga

II piętro, pok. 27

tel. 41 3821119
fax: 41 3821118
e-mail: rzecznik@powiat.miechow.pl


Budynek przy ul. Sienkiewicza 27

Informacja, tel. 41 3821210, fax: 41 3821218


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

 • Naczelnik: Janusz Skóra

II piętro, pok. 1

tel. 41 3821221
e-mail: komunikacja@powiat.miechow.pl

Rejestracja pojazdów

 • Roman Wąwoźny

II piętro, pok. 6

tel. 41 3821214
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Bartłomiej Jamka 
II piętro, pok. 10
 
tel. 41 3821220
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
 • Helena Krochmal
 • Anna Plutecka

II piętro, pok. 11

tel. 41 3821219
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Pawo jazdy

 • Agnieszka Serafin

II piętro, pok. 3

tel. 41 3821212
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Renata Janus

II piętro, pok. 4

tel. 41 3821211
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Stacje disgnostyczne,
licencje na przewozy krajowe, ośrodki szkolenia kierowców

 • Danuta Capiga
 • Zbigniew Kita

II piętro, pok. 2


tel. 41 3821222
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Naczelnik: Wojciech Gajewicz

II piętro, pok. 7

tel. 41 3821224
e-mail: budownictwo@powiat.miechow.pl

 • Ewa Tochowicz
 • Dorota Papaj

II piętro, pok. 8

tel. 41 3821223
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

 • Joanna Sobieraj-Baran
 • Marek Uchto

II piętro, pok. 12

tel. 41 3821225
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl


Budynek przy ul. Sienkiewicza 20

tel. 41 2308068
fax. 41 2308068 wew. 21
e-mail: oswiata@powiat.miechow.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

 • Naczelnik: Leonard Mazur

tel. wew. 22

 • Beata Kwiecińska
 • Michał Rak

tel. wew. 24
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl