Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

X lat Powiatu Miechowskiego

22-01-2009
X lat Powiatu Miechowskiego
"Powiat jest kluczowym aktorem na scenie współdziałania w zarządzaniu publicznym" - to motto prof. Michała Kuleszy przyświecało uroczystej sesji Rady Powiatu w Miechowie, poświęconej X - leciu powiatu miechowskiego (...)

(...) Uroczystość otworzył i prowadził Stanisław Krawiec, przewodniczący Rady Powiatu. Po wprowadzeniu sztandaru powiatu, powitaniu radnych trzech kadencji oraz gości, uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego radnego Krzysztofa Zegarka. Historię powiatów w Polsce i statystykę prac radnych powiatu miechowskiego trzech kadencji przedstawił Ryszard Nasada, rzecznik prasowy. W ciągu 10 lat w sali konferencyjnej starostwa zasiadało 44 radnych, w tym 17 obecnej kadencji. W tej liczbie jest 6 radnych ze ,,stażem" 3 kadencji i 5 z dwuletnim. Radnymi było 6 kobiet, w tym 3 obecnie. W minionej dekadzie  radni powiatu miechowskiego podjęli  649 uchwał. W kolejnym punkcie uroczystej sesji głos zabrali starostowie: pierwszy - Zygmunt Szopa i obecny Mieczysław Bertek. Starosta Szopa przypomniał trudne początki tworzenia administracji powiatowej ,,od podstaw". Jego zdaniem starosta winien mieć większe kompetencje, np. w relacji ze strażami, służbami czy inspekcjami. Starosta Bertek stwierdził, że czas przejrzeć komplet zadań, które ustawodawcy przypisali samorządowi terytorialnemu i zweryfikować je z rzeczywistością. - Kwestia odpowiedzialności za konkretne zadania to jedno, ale służby je wykonujące, np. z zakresu bezpieczeństwa są wyłączone spod naszej jurysdykcji. - W opinii  obecnego starosty aktualnym problemem dla powiatów jest odczuwalny brak własnych zasobów finansowych, które są wymagane przy niemal wszystkich zadaniach inwestycyjnych. Później głos zabrali goście. Andrzej Sztorc, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego pogratulował władzom powiatu mocnej pozycji jednostki w regionie i wskazał na wiodącą rolę ziemi miechowskiej w zakresie rolnictwa i produkcji żywności. Na ręce starosty przekazał medal województwa za zasługi w krzewieniu idei samorządności w Małopolsce. Wystąpili również radni wojewódzcy: Maria Malinowska, Stefan Nowak i Zbysław Owczarski.Gratulacje przekazała Lidia Gądek, przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu. Następnie przewodniczący rady Stanisław Krawiec i starosta Mieczysław Bertek wręczyli radnym trzech kadencji okolicznościowe imienne statuetki z okolicznościowym medalem i listy gratulacyjne. Jubileuszowe spotkanie radnych powiatu miechowskiego kadencji 1998-2010 uwieczniono na pamiątkowej fotografii. Uroczystą sesję zakończył występ kapeli ludowej ,,Lasowiacy" z Miechowa.

Radni Powiatu Miechowskiego trzech kadencji

Uczestnicy sesji i poczet sztandarowy powiatu

Uczestnicy jubileuszowej sesji

Wystąpienie rzecznika prasowego Ryszarda Nasady

Sala obrad

Pierwszy starosta miechowski Zygmunt Szopa

Obecny starosta miechowski Mieczysław Bertek

Andrzej Sztorc, przwodniczący Sejmiku WM

Medal Województwa Małopolskiego dla Powiatu Miechowskiego

Przewodniczący Sejmiku, radni wojewódzcy i starosta

Lidia Gądek, przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu

Zbysław Owczarski, radny wojewódzki

Maria Malinowska, radna wojewódzka

Stefan Nowak, radny wojewódzki

Okolicznościowe pamiątki

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Wręczanie pamiątkowych wyróżnień radnym powiatu cd.

Występ kapeli ludowej "Lasowiacy" z Miechowa

Występ kapeli ludowej "Lasowiacy" z Miechowa cd.

                                                    /Ryszard Nasada, rzecznik prasowy powiatu/