Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Wizyta konsula Francji

02-12-2008
Wizyta konsula Francji
Pascal Vagogne, Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie był dzisiaj gościem Zarządu Powiatu Miechowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu (...)

(...) Rozmowy w starostwie dotyczyły różnych tematów: od prezentacji powiatu przedstawionej przez starostę Mieczysława Bertka, poprzez obecne uwarunkowania współpracy unijnej, aż po problematykę rozwoju powiatu. Konsula francuskiego interesowały szczególnie możliwości rozwoju przemysłu rolno - spożywczego na terenie powiatu. Z uwagą przyjął informację o zaoferowaniu przez powiat części swych gruntów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie pod kątem zainteresowania nimi potencjalnych inwestorów, w tym także francuskich. Konsul Pascal Vigogne zaproponował pomoc w nawiązaniu w przyszłości przez powiat miechowski współpracy ze swym odpowiednikiem - dużym miastem lub departamentem na terenie Francji. Będzie ku temu okazja przy kolejnym pobycie konsula w Miechowie w przyszłym roku w czasie finalizowania nawiązywanej współpracy pomiędzy ZS Nr 1 a jego odpowiednikiem z miasta Longeron (kraj Loary) we Francji. W pierwszej wizycie francuskiego dyplomaty uczestniczył także Piotr Grządziel, współorganizator spotkania, romanista ww. szkoły. Na zakończenie pobytu w centrum powiatu konsul zwiedził bazylikę Grobu Bożego i BWA Galerię Sztuki ,,U Jaksy".

                                                    /Ryszard Nasada, rzecznik prasowy powiatu/