Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Udział Powiatu Miechowskiego w budowie drogowego obejścia Miechowa

10-07-2017
Udział Powiatu Miechowskiego w budowie drogowego obejścia Miechowa
W Siedliskach, przy drodze powiatowej nr 1182K, w jednej z kilku miejscowości, przez które będzie przebiegać budowane północne obejście Miechowa, zlokalizowane w ciągu DW nr 783, odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli głównego wykonawcy firmy SKANSKA S.A. - kierownika budowy Michała Pociechy i kierownika kontraktu Krzysztofa Kołodzieja.

Ze strony powiatu uczestniczyli Roman Suchoń, dyrektor ZDP w Miechowie i Czesław Mardaus, naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. W trakcie wizytacji tego odcinka drogowej inwestycji omówiono rozwiązania techniczne dotyczące powstającego w Siedliskach skrzyżowania typu rondo. Inżynierowie przybliżyli koncepcję budowy projektowanego ronda nr 2, które docelowo będzie skrzyżowaniem 4-wylotowym. - Obecnie trwa na tym terenie wgłębna wymiana gruntów słabonośnych, zaś za parę dni rozpoczną się intensywne prace przy budowie zasadniczego ronda – wyjaśnia kierownik Michał Pociecha. Potwierdzeniem tych słów był widok potężnych wielotonowych ciężarówek Volvo przewożących wahadłowo masy ziemi na poszczególnych odcinkach budowy.
Nieco wcześniej, w maju br. inwestycję wizytowali radni powiatowi. Zainteresowanie postępem prac przez samorząd powiatowy wynika z faktu bardzo dużego zaangażowania finansowego w długo oczekiwaną budowę nowego szlaku drogowego. Zgodnie z najnowszym projektem aneksu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z 20.06.br. do umowy o budowie obwodnicy, udział Powiatu Miechowskiego wynosi 1.720.434 zł. Należność ta będzie płacona w dwóch częściach: 685.348 zł w bieżącym roku i 1.035.086 zł w 2018r. Warto przypomnieć, że wynikający z umowy wkład finansowy powiatu do powstania obwodnicy jest taki sam, jak udział Gminy Miechów, oba samorządy są bowiem równorzędnymi partnerami w tym drogowym przedsięwzięciu, które jest realizowane razem z Województwem Małopolskim.
    Ogólna wartość budowanej nowej obwodnicy przekracza 63 mln zł (52,2 mln zł prace budowlane i 11 mln wykup gruntów pod nieruchomość). Na tę sumę składają się koszty projektu, prac budowlanych i regulacji prawnych gruntów pod inwestycję, która wykonywana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie unijne na roboty budowlane wyniosło 44,4 mln zł, zaś na wykup gruntów 5 mln zł. Obwodnica o długości 8,4 km będzie składała się z jezdni o szerokości 7 m, o dwóch pasach ruchu po 3,5 m każdy. W jej przebiegu znajdą się cztery ronda: od zachodu, tuż przy skręcie na Podmiejską Wolę, na wspomnianym skrzyżowaniu w Siedliskach,  na DK E7 i na wylocie w Bukowskiej Woli (w przyszłości to rondo będzie łączyło się z drogą ekspresową S7). Powstaje most nad Cichą i wiadukt nad torami kolejowymi. Obwodnica będzie sporym odciążeniem dla mieszkańców miasta i udogodnieniem dla kierowców. - Wysoki standard i funkcjonalność obejścia drogowego zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom i zmotoryzowanym. Co istotne, przekieruje, wyprowadzi z centrum miasta dokuczliwy, ciężki transport samochodowy – stwierdza dyrektor Roman Suchoń. Zakończenie budowy i oddanie jej do użytku planowane jest na wrzesień przyszłego roku.

odcinek obwodnicy Miechowa w Siedliskach dyrektor ZDP Roman Suchoń z naczelnikiem Czesławem Mardausem z Kierownictwem wykonawcy obwodnicy formy Skanska na odcinku obwodnicy w Siedliskach
Wizytacja wicestarosty J. Pułki i dyr. ZDP R. Suchonia na przebudowywanej ul. Piłsudskiego Ekipa firmy Skanska z dyrektorem ZDP Romanem Suchoniem i naczelnikiem Czesławem Mardausem

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa