Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Uchwalono budżet powiatu na 2019 rok

30-01-2019
Uchwalono budżet powiatu na 2019 rok
W czasie V sesji Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła budżet Powiatu Miechowskiego na 2019 rok. Zanim to jednak nastąpiło, wprowadzenie do uchwały budżetowej przedstawił starosta Jacek Kobyłka. Zaplanowane dochody powiatowego budżetu wyniosą 82,7 mln zł, zaś wydatki 88 mln zł.

Tegoroczne przychody wyniosą 7,8 mln zł. Skarbnik Teresa Florek przedstawiła dwie uchwały Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie. Jedna  dotyczyła  opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Miechowskiego, zaś druga pozytywnego stanowiska w kwestii projektu uchwały budżetowej na bieżący rok. Również Komisja Budżetu i Mienia Powiatu pod przewodnictwem Pawła Janickiego poparła zaproponowany kształt budżetu. Radni, w tym przewodniczący Krzysztof Świerczek,  przed zatwierdzeniem tegorocznych finansów powiatowych,  podzielili się spostrzeżeniami na temat budżetu.
W sumie na styczniowej sesji radni podjęli osiem uchwał. Jedną z nich przyjęto roczne plany pracy wszystkich komisji rady.

Zarząd Powiatu Miechowskiego Radni powiatowi
Kierownictwo Rady Powiatu Miechowskiego Uczestnicy sesji