Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Sesja inauguracyjna nowej Rady Powiatu

22-11-2018
Sesja inauguracyjna nowej Rady Powiatu
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Miechowskiego VI kadencji na lata 2018 – 2023 odbyła się 21 listopada br. Nową 17-osobową Radę Powiatu tworzą: Krzysztof Świerczek, Anna Dróżdż, Jan Biesaga, Paweł Janicki, Rafał Pawlik, Wojciech Domagała (PiS), Paweł Osikowski i Stanisław Krawiec (Porozumienie dla Powiatu), Jacek Kobyłka, Jerzy Pułka, Mariusz Wolny, Regina Siudak, Adam Motyka i Piotr Grządziel (PSL), Ewa Wojciechowicz, Grzegorz Placek i Sylwia Suchecka (Ziemia Miechowska).

Do momentu wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadziła najstarsza radna Ewa Wojciechowicz. Nowi radni otrzymali od Jarosława Siółki, przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na radnych powiatowych i złożyli ślubowanie.
Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad przeprowadzono wybór przewodniczącego rady nowej kadencji.  Kandydowały dwie osoby: dotychczasowy przewodniczący Mariusz Wolny i Krzysztof Świerczek, który w głosowaniu tajnym otrzymał 10 głosów i to on będzie kierował pracą powiatowej rady przez najbliższych 5 lat. Dalszą część pierwszej sesji prowadził już przewodniczący Krzysztof Świerczek. Jego zastępcami spośród 3 kandydatów zostali wybrani: Jan Biesaga (16 głosów) i Stanisław Krawiec (10). Adam Motyka otrzymał 6 głosów.
W wyniku poszerzenia porządku sesji o kolejne punkty: wybór starosty, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu, radni dokonali kolejnych wyborów. Nowym starostą miechowskim VI. kadencji został Jacek Kobyłka, który pokonał Jerzego Pułkę w stosunku 10:7. Wicestarostą został Paweł Osikowski, zaś członkami organu wykonawczego powiatu: Wojciech Domagała, Rafał Pawlik i Piotr Grządziel. Nowy starosta Jacek Kobyłka w pierwszym wystąpieniu zapewnił, że w kierowaniu urzędem i powiatem „rewolucji nie będzie”. Pierwszą sesję nowej kadencji samorządu powiatowego zakończyły wspólne zdjęcia radnych i kierownictwa powiatu miechowskiego.

Kierownictwo rady powiatu: Jan Biesaga, Krzysztof Świerczek, Stanisław Krawiec Zarząd Powiatu: Starosta Jacek Kobyłka, Wicestarosta Paweł Osikowski, Członek Zarządu Rafał Pawlik, Członek Zarządu Wojciech Domagała, Członek Zarządu Piotr Grządziel

Informacja Starostwo Powiatowe w Miechowie