Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Radni powiatowi zwiedzili muzeum

04-07-2018
Radni powiatowi zwiedzili muzeum
W ramach posiedzeń komisji stałych radni powiatu miechowskiego odwiedzili Muzeum Ziemi Miechowskiej. Placówka kultury jest zlokalizowana w części zabytkowego kompleksu kościelno – klasztornego po Zakonie Bożogrobców, zwanych potocznie miechowitami.

Dyrektor muzeum Włodzimierz Barczyński przypomniał radnym historię zakonników spod znaku podwójnego krzyża, którzy ponad osiem wieków decydowali o wielkości i znaczeniu grodu Jaksy. Nawiązał także do powstania obecnego muzeum, które funkcjonuje od ponad pięciu lat dzięki partnerstwu powiatu, Gminy Miechów i parafii Grobu Bożego. Radni zwiedzili trzy ekspozycje zlokalizowane w odnowionych wnętrzach Domu Generałów (siedziby dawnych zwierzchników zakonu).
Pierwsza obejmuje dawne szaty liturgiczne i precjoza, jakie zachowały się do naszych czasów ze słynnego skarbca bożogrobców. Radni podziwiali odrestaurowane XVII i XVIII – wieczne tkaniny i szaty liturgiczne (ornaty i dalmatyki wybrane z zachowanych 200 egzemplarzy), wykonane z luksusowych aksamitów i jedwabiów we włoskich, francuskich i wschodnich pracowniach, zdobione złotymi i srebrnymi nićmi i kamieniami szlachetnymi. Uzupełniają je ozdobne infuły, stuły i rękawiczki oraz palki, welony i bursy na naczynia kościelne. Z zaciekawieniem oglądano drogocenne paramenty liturgiczne – kielichy, monstrancje, relikwiarze, biżuterię generałów zakonu.
„Dzieje rzemiosła miechowskiego” to kolejna wystawa, która skupiła uwagę radnych powiatowych. Można było zobaczyć, jak funkcjonowały różne profesje zawodowe na ziemi miechowskiej w dawnych i nieodległych czasach. Oglądano zaaranżowane warsztaty i pracownie m.in. kowala, stolarza, szewca, krawca, fryzjera, zegarmistrza i cukiernika. Podziwiano także przedmioty i pamiątki związane z miechowskim rzemiosłem.
Trzecia, najnowsza stała wystawa obrazuje tragiczną bitwę miechowską na tle powstania styczniowego 1863 roku. Samorządowcy mieli okazje zobaczyć historyczne dokumenty, fotografie, broń i umundurowanie powstańcze, biżuterię żałobną, meble i przedmioty z epoki, makietę bitwy miechowskiej i obrazy olejne Marka Hołdy ilustrujące etapy walki.
Radni byli pod wrażeniem odrestaurowanego wnętrza siedziby muzeum, jak i samych wystaw.  Jak poinformował dyrektor, jesienią w muzeum zostanie otwarta kolejna ekspozycja, tym razem portretów prepozytów Zakonu Bożogrobców.

Dyrektor W. Barczyński oprowadza radnych Dyrektor W. Barczyński oprowadza radnych
Dyrektor W. Barczyński oprowadza radnych Radni zwiedzający wystawę

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa