Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Radni powiatowi w Podlesicach

10-07-2017
Radni powiatowi w Podlesicach
Radni Powiatu Miechowskiego w trakcie wyjazdowego posiedzenia komisji stałych zwizytowali Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach w gminie Charsznica. Placówka działa w budynku byłej szkoły podstawowej od 2003r. przy Stowarzyszeniu Pomocy ,,Szansa”.


 - W zajęciach prowadzonych w naszych warsztatach bierze udział 25 uczestników w ramach zajęć dziennych. Program terapeutyczny przewiduje m.in. usprawnienie, rozwój i doskonalenie różnych umiejętności przydatnych w życiu – mówi kierownik Elżbieta Krzykawska. Radni mieli okazję obserwować zajęcia i ich efekty w pracowniach: plastycznej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, garncarskiej i ceramiki oraz witraży i stolarstwa. Nad pracą uczestników czuwa 5 instruktorów. Uczestnicy zajęć, osoby po 18 roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, dzięki wspólnej pracy ze specjalistyczną kadrą mają szansę  na prowadzenie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku społecznym i podjęcie pracy. WTZ w Podlesicach są jedną z trzech tego typu placówek w Powiecie Miechowskim. Dwa kolejne warsztaty są w Miechowie i Rzędowicach. Powiat Miechowski corocznie przekazuje 10 % całościowych kosztów na utrzymanie uczestników korzystających z zajęć w powyższych placówkach.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa