Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Przygotowania do sezonu letniego

21-06-2018
Przygotowania do sezonu letniego
Zakończenie roku szkolnego, nadchodzące wakacje i okres urlopowy to powody, dla których zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, by zapoznać się ze stanem przygotowań do zapewnienia letniego bezpieczeństwa w powiecie miechowskim.

Spotkanie prowadził starosta Marian Gamrat. Rozpoczęto jednak od tematu, który jest "na czasie" w Polsce: zagrożeń związanych z funkcjonowaniem składowisk śmieci i odpadów. Wątek ten zrelacjonował Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Aktualnie w powiecie miechowskim działa 17 podmiotów gospodarczych mających pozwolenie na gospodarowanie odpadami (tj. wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie). W wyniku bieżącego monitoringu i kontroli, nie stwierdzono zagrożeń, które mogłyby skutkować pożarami lokalnych wysypisk.
Wiodący temat skupiał się wokół oceny zagrożeń w okresie wakacji letnich i przygotowań do zapewnienia bezpiecznego pobytu i wypoczynku na ziemi miechowskiej. O potencjalnych zagrożeniach w różnych sferach  życia (pożary i podpalenia, w tym składowisk śmieci, wypadki drogowe, stan techniczny autokarów do przewozów dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo akwenów (utonięcia), stan sanitarny obiektów wypoczynkowych i hotelowych, epidemie, zatrucia pokarmowe, czystość ujęć wody, bezpieczeństwo gastronomiczne, epidemie i zagrożenia od zwierząt, uzależnienia młodzieży (używki), wypadki przy pracach rolnych, zabezpieczenie imprez plenerowych, itp.) mówili przedstawiciele specjalistycznych służb: szefowie Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji,  Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.  
Z kolei problematykę bezpieczeństwa medyczno – ratowniczego, opieki społecznej i pomocy socjalnej w okresie letnim zreferowali dyrektorzy Szpitala św. Anny, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie. Jak podkreślili uczestnicy posiedzenia, współdziałanie, koordynacja i dobry przepływ informacji to istotne czynniki wspomagające bezpieczeństwo w omawianym okresie. W trakcie obrad przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz urzędów gmin omówili współpracę jednostek samorządu terytorialnego z wykwalifikowanymi służbami przy wszystkich aspektach organizacji bezpieczeństwa wakacyjnego.
W podsumowaniu starosta Marian Gamrat stwierdził, że złożone przez specjalistyczne służby raporty pozwalają stwierdzić, że powiat miechowski jest w stanie zapewnić mieszkańcom i przyjezdnym bezpieczny pobyt i wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.

Przewodniczący PZZK Członkowie PZZK
Przewodniczący i członkowie PZZK Członkowie PZZK

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa