Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Powiatowe działania chroniące powietrze

19-07-2018
Powiatowe działania chroniące powietrze
W krakowskiej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Kanoniczej 12 podpisana została 16 lipca br. umowa z powiatem miechowskim na udzielenie pożyczki do kwoty 128.924 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku nr 2 Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie przy ul. Konopnickiej 15”.

Efekt ekologiczny zostanie uzyskany poprzez docieplenie ścian i stropów oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 119 GJ w skali roku.
Podpisy pod dokumentem złożyli: prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Witold Kozłowski i wiceprezes Anna Biederman – Zaręba, a ze strony samorządu powiatowego: starosta Marian Gamrat, wicestarosta Jerzy Pułka i skarbnik Teresa Florek. Zadanie będzie ukończone do końca września br. Jego wartość opiewa na kwotę 194.999 zł. Powiat ze swego budżetu dokłada 66.076 zł. Warto nadmienić, że obecnie na wspomnianym budynku dobiega końca wymiana pokrycia dachowego. Oba zakresy prac remontowych wykonuje Firma Paweł Kozieł Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.  
Za kilka dni przedstawiciele powiatu miechowskiego powtórnie pojawią się przy ul. Kanoniczej, by podpisać następną umowę pożyczki, tym razem na sfinansowanie wymiany źródła ogrzewania (piec węglowy na gazowy) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zagorzycach. Będzie  to ostatnie działanie tego typu, bowiem stare źródła ogrzewania zostały już wymienione na ekologiczne we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat miechowski.

Prezes zarządu WFOŚiGW w Krakowie Witold Kozłowski i wiceprezes Anna Biederman-Zaręba Sygnujący umowę podpisem: starosta Marian Gamrat, wicestarosta Jerzy Pułka i skarbnik Teresa Florek
sygnująca umowę podpisem skarbnik powiatu Teresa Florek prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Witold Kozłowski, wiceprezes Anna Biederman-Zaręba, a ze strony samorządu powiatowego: starosta Marian Gamrat, wicestarosta Jerzy Pułka i skarbnik Teresa Florek

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa