Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Pierwsza sesja po wakacjach

21-09-2017
Pierwsza sesja po wakacjach
Radni Powiatu Miechowskiego w komplecie zebrali się na pierwszej po wakacjach i kolejnej XXVI. sesji, by procedować przede wszystkim kwestie wykonania budżetu za I półrocze 2017r. i funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Gościem sesji był Łukasz Smółka, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który omówił plany i realizacje inwestycji drogowych w Małopolsce, w tym sprawę rozpoczęcia długo oczekiwanej budowy S7 na 55 kilometrowym odcinku wojewódzkim. Pierwszy etap tej inwestycji od granicy z woj. świętokrzyskim do węzła w Miechowie jest planowany do ukończenia w 2021r.  Modernizowany obecnie budynek stacji PKP w Miechowie będzie oddany do użytku w styczniu 2018r. Najprawdopodobniej w 2019r. stacja w Kozłowie zyska podziemne przejście. Planowana jest również modernizacja drogi Kraków – Olkusz.
Skarbnik Teresa Florek złożyła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze bieżącego roku, a także mówiła o wykonaniu planu finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie, Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
W kolejnym punkcie obrad Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił Raport oświatowy dot. roku szkolnego 2016/2017. Zawarte w nim informacje dotyczyły realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat miechowski. Naczelnik przypomniał charakterystykę szkół i placówek oświatowych, wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, kwoty subwencji oświatowej, zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycielskie, efekty rekrutacji na bieżący rok szkolny, itp. W uzupełnieniu wystąpienia dyrektorzy LO, ZS Nr 1 i ZS Nr 2 przedstawili efekty pracy swych szkół. W prezentacji popularnego ,,mechanika” dokonanej przez dyrektorkę Marię Paschek, znalazły się obrazy i treści upowszechniające udział młodzieży w programach Erasmus + i Power.
We wrześniowej sesji uczestniczyli miechowscy radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Mirosław Dróżdż i Adam Domagała. Zgłoszone interpelacje dot. m.in. przebudowy ul. Piłsudskiego i modernizacji boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Miechowie. Radni podjęli 13 uchwał, w tym dot. problematyki budżetowej i oświatowej. Obrady prowadził przewodniczący Mariusz Wolny.

Radni powiatowi Zarząd Powiatu i pracownicy starostwa
Uczestnicy sesji Skarbnik Powiatu
Uczestnicy sesji
Dyr. ZS Nr 2 w Miechowie Wicedyr. ZS Nr 1 w Miechowie

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa