Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Objazd dróg przez radnych powiatowych

08-05-2017
Objazd dróg przez radnych powiatowych
Radni Powiatu Miechowskiego z przewodniczącym Mariuszem Wolnym dokonali objazdu kilku odcinków dróg powiatowych, aby zapoznać się z ich aktualnym stanem technicznym przed sesją dotyczącą tematyki drogowej i komunikacyjnej. Merytorycznych objaśnień udzielał Roman Suchoń, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.

Lustrację rozpoczęto jednak od wizyty na placu budowy północnej obwodnicy Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej 783. Na radnych czekał Krzysztof Kołodziej, kierownik kontraktu firmy SKANSKA S.A., który udzielił szczegółowych objaśnień dotyczących aktualnego stanu robót i odpowiadał na pytania. Inwestycja jest prowadzona przez Województwo Małopolskie przy współpartnerstwie Powiatu Miechowskiego i Gminy Miechów. Wartość projektu wynosi ponad 52 mln zł, zaś dofinansowanie w ramach RPO UE pokryje 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład samorządu powiatowego wyniesie 1 mln 370 tys. zł. W ramach inwestycji na długości 8,4 km zostanie wykonana droga jednojezdniowa,  powstaną cztery skrzyżowania typu rondo wraz z oświetleniem, drogi serwisowe, obiekty inżynierskie (wiadukt nad torami kolejowymi, most, przejazdy gospodarcze, przepusty), kanalizacja deszczowa na odcinku ok. 900 m, itp. Radni oglądali trwające prace przy Podmiejskiej Woli (w miejscu przyszłego ronda wjazdowego od strony Śląska) i w Siedliskach, na odcinku, który połączy już widoczny od zachodu nowy most nad rz. Cichą z drogą krajową nr 7 na wschodzie. W ocenie kierownika, roboty przy budowie północnego obejścia drogowego przebiegają bez zakłóceń. Inwestycja, na którą miechowianie czekają od wielu lat zostanie zakończona w II połowie przyszłego roku. W jej efekcie centrum miasta zostanie uwolnione od kłopotliwego i niebezpiecznego ruchu ciężkiego transportu.
Następnie radni od strony Wielkiego Dołu przejechali drogą 1205K, która oczekuje  na wymianę konstrukcji i dotarli do Przesławic w gm. Miechów. Tutaj oglądali drugi most M-22 na rz. Szreniawie, który wymaga niezwłocznego remontu. Jednak z powodu przedłużającej się procedury administracyjnej dot. pozyskania od prywatnego właściciela fragmentu niezbędnego gruntu na razie nie można podjąć prac. Kolejne fragmenty dróg powiatowych, które wymagają remontów radni oglądali w Widnicy w gm. Miechów (DP 1190K) i w Przybysławicach w gm. Kozłów (DP 1193K). Na zakończenie objazdu dyrektor Roman Suchoń przypomniał radnym inwestycje drogowe zrealizowane w 2016r. W ich efekcie przebudowano 24 km odcinków dróg powiatowych. Najdłuższy zakres robót powiat wykonał  na terenie Gminy Charsznica, wspólnie z tym samorządem, przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Kolejne, krótsze odcinki drogowe przebudowano przy współfinansowaniu powiatu z samorządami gmin Gołcza, Książ Wielki, Miechów i Słaboszów. Wartość wszystkich wykonanych w minionym roku prac drogowych wyniosła ponad 4, 8 mln zł.

PŁN obwodnica Miechowa - radni w Podmiejskiej Woli Radni z kierownikiem budowy firmy SKANSKA
DP Wielki Dół - Przesławice DP Wielki Dół - Przesławice
Zniszczony most w Przesławicach DP w Widnicy
DP w Przybysławicach gm. Kozłów Centrum Charsznicy

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa