Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Narada roczna KP PSP w Miechowie

12-03-2018
Narada roczna KP PSP w Miechowie
Strażacy zawodowi i druhowie ochotnicy z powiatu miechowskiego zebrali się na naradzie rocznej w Starostwie Powiatowym, by podsumować 2017 rok.

Za stołem prezydialnym usiedli: zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie mł. bryg. Paweł Sejmej, komendant powiatowy PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński, jego zastępca mł. kpt. Michał Majda i wicestarosta Jerzy Pułka. Obecni byli także: Adam Domagała, prezes Zarządu Powiatowego OSP w Miechowie i jednocześnie radny wojewódzki oraz Andrzej Banaśkiewicz, zastępca burmistrza GiM Miechów. Salę konferencyjna zapełnili prezesi Zarządów Gminnych OSP, reprezentacja KP PSP w Miechowie, wójtowie gmin, pracownicy urzędów gminnych zajmujący się tematyka p-poż.
Uczestników powitał st. bryg. Grzegorz Kosiński, komendant powiatowy PSP w Miechowie, który przypomniał zrealizowane w ubiegłym roku najważniejsze strażackie zadania w ramach KSRG i funkcjonowanie miejscowej komendy straży pożarnej. Komendant podziękował zwierzchnikom wojewódzkim i samorządowcom powiatowym za wszelkie wsparcie w minionym roku na rzecz miechowskich strażaków i tym samym poprawy bezpieczeństwa p-pożarowego na ziemi miechowskiej.
Mł. bryg. Paweł Sejmej zapoznał uczestników miechowskiej narady ze stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Małopolsce za rok 2017. Powiat miechowski pod tym względem znajduje się w grupie powiatów o zagrożeniach małych. Oficjalną naradę poprzedziła część robocza, skierowana do prezesów ZG OSP z powiatu miechowskiego, którą prowadził st. kpt Michała Burzyński z KP PSP w Miechowie. W jej trakcie omówiono efekty pracy druhów-ochotników zrzeszonych w gminnych jednostkach OSP i ustalono wytyczne do działania na bieżący rok. Ubiegłoroczne podsumowanie pracy strażaków zawodowych i druhów-ochotników w powiecie miechowskim zakończyła dyskusja.

Strażacy zawodowi i druhowie ochotnicy w czasie spotkania Strażacy zawodowi i druhowie ochotnicy w czasie spotkania
st. kpt Michała Burzyński z KP PSP w Miechowie Samorządowcy gminni

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa