Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Miechowskie obchody święta 3 maja

05-05-2017
Miechowskie obchody święta 3 maja
Tegoroczne powiatowo – miejskie obchody 226. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej 1791 roku, zwanej popularnie Konstytucją 3 maja, zwieńczyło spotkanie w miechowskim Starostwie.

Rozpoczął je występ utalentowanego flecisty Marcela Podgórskiego, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miechowie. Jego nauczycielem jest Małgorzata Gadocha. Uczniowi akompaniowała Magdalena Miezin. O dotychczasowych sukcesach ucznia i jego repertuarze mówiła dyrektor Anna Macheta.  Gości witał starosta Marian Gamrat. Wśród obecnych znaleźli się: wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, wicestarosta Jerzy Pułka, burmistrz Dariusz Marczewski i przewodniczący rad obu szczebli – Mariusz Wolny i Zenon Czekaj.
- Od momentu uchwalenia Konstytucja 3 maja zajmuje szczególne miejsce w świadomości narodowej Polaków. Jest symbolem wprowadzenia nowej jakości w polską myśl polityczną. Twórcy konstytucji rozumieli, że stary ustrój nie pasował do nowych czasów i wymogów, które niosło Oświecenie. Istotą zmian w konstytucji były m.in. zapisy o tradycji umiłowania wolności i demokracji. „Kto Ojczyźnie swojej służy, sam sobie służy” - głosił ks. Piotr Skarga. Podobnego zdania byli twórcy konstytucji sprzed ponad dwóch wieków - powiedział w okolicznościowym wystąpieniu starosta Marian Gamrat. Z kolei wicemarszałek Wojciech Kozak podzielił się z zebranymi własnymi przemyśleniami na temat istoty patriotyzmu, tego dawniejszego i obecnego. Nawiązał także do tradycji narodowowyzwoleńczych na ziemi miechowskiej. Tegoroczną nagrodę ,,Przyjaciela Powiatu” za wieloletnią, efektywną promocję Powiatu Miechowskiego otrzymała Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Miechowie. Starosta docenił utrwalanie i popularyzowanie przez Jubilata ponad 100 letniej historii ruchu i tradycji harcerskich na ziemi miechowskiej, skuteczne propagowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i wychowawczych wśród młodego pokolenia powiatu, a także aktywność i współpracę we wszystkich przejawach życia społecznego w powiecie miechowskim. Statuetkę z wyobrażeniem dzwonnicy miechowskiej bazyliki z rąk starosty odebrała komendantka hm. Hermenegilda Jolanta Borkowska – Czekaj wraz z zastępcą hm. Danutą Rzemieniec.
Spotkanie w Starostwie poprzedziła msza w bazylice Grobu Bożego, którą odprawił ks. Bartosz Sikora. Celebrans w homilii nawiązał do święta Maryi, Królowej Polski, patronki ziem polskich i do historycznego dnia 3 maja 1791r., które stało się świętem Narodu. Następnie delegacje zakładów pracy, partii, organizacji i stowarzyszeń, poprzedzone pocztami sztandarowymi, złożyły kwiaty pod pomnikiem z Orłem. Przy dźwiękach hymnu państwowego biało – czerwoną flagę na maszt wciągnął poczet sztandarowy wystawiony przez Komendę Powiatową Policji. Ceremoniarzem uroczystości był asp. sztab. Mirosław Gręda. Akompaniament muzyczny zapewniła orkiestra dęta „Tempo” działająca przy OSP w Charsznicy, którą dyrygował Zbigniew Czaj.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak Delegacja Powiatu Miechowskiego
Orkiestra dęta Tempo z Charsznicy Goście uroczystości w Starostwie
Występ Marcela Podgórskiego z PSM Wystąpienie Wicemarszałka
Nagroda Starosty dla ZHP Nagroda Starosty dla ZHP

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa