Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Inwestycje powiatowe na finale kadencji

11-10-2018
Inwestycje powiatowe na finale kadencji
Zarząd Powiatu Miechowskiego na październikowym posiedzeniu zapoznał się z ukończonymi i dobiegającymi końca inwestycjami. W specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zagorzycach oddano do użytku kotłownię gazową, która zastąpiła wysłużone kotły węglowe. Wartość inwestycji wyniosła 151 tys. zł.

Na to zadanie powiat miechowski pozyskał z WFOŚiGW w Krakowie pożyczkę w kwocie 103 704 zł. Wkład własny powiatu w modernizacje kotłowni wyniósł 47,5 tys. zł. Wykonawcą specjalistycznych prac była Firma Handlowa MPBP Eugeniusz Poręba z Miechowa. Przy odbiorze instalacji grzewczej i urządzeń technicznych obecni byli przedstawiciele inwestora: wicestarosta Jerzy Pułka i Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz wykonawcy. W efekcie 2 stare kotły o łącznej mocy 105 kW zastąpiono w pełni zautomatyzowaną kompaktową kotłownią kondensacyjną składającą się z kaskady 2 kotłów wodnych o mocy 40 kW każdy. Inwestycja zasilana jest propanem z butli o poj. 4.850 dm³. Przy okazji dyrektor Wojciech Pengiel pokazał zebranym zmodernizowany węzeł sanitarny (natryski, umywalki, itp.) i wyremontowane pomieszczenia po byłej kotłowni węglowej.
Wicestarosta Jerzy Pułka, radna Anna Werys i Roman Suchoń, dyrektor ZDP w Miechowie uczestniczyli w odbiorze przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1198 K relacji Kozłów – Wierzbica – do granicy powiatu z woj. świętokrzyskim. Nową bitumiczną nawierzchnię uzyskał odcinek o dług. 3,960 km. Wartość prac wyniosła 1 294 tys. zł. Współpartnerzy inwestycji powiat miechowski i Gmina Kozłów zapłacą po 647 tys. zł.
Następnie wicestarosta, dyrektor ZDP wraz z radnym Jackiem Kobyłką udali się na drogę powiatową nr 1219K relacji Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, gdzie trwają prace I etapu przebudowy trasy na dług.2,2 km. Zaawansowanie robót jest na poziomie 20%. Wartość wykonanych prac to 1 822 tys. zł. Dofinansowanie unijne wynosi 947 tys. zł. Powiat miechowski zapłaci 451 tys. zł, zaś Gmina Książ Wielki 423 tys. zł. Warto przypomnieć, że powyższa rozległa inwestycja drogowa będzie kontynuowana w kolejnych 2 latach. W 2019r.  będzie przebudowany odcinek Książ Wielki – Moczydło, zaś w 2020r. nową nawierzchnię uzyska odcinek Książ Wielki – Wielka Wieś, tworząc rodzaj obwodnicy centrum gminy.
Członkowie Zarządu Powiatu zostali zapoznani z przebiegiem trwających obecnie prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powstałych w 2018 roku. Obecnie roboty przywracający właściwy stan dróg prowadzone są na 4 odcinkach w gminach Charsznica i Słaboszów.

SOSW w Zagorzycach - obiór nowej instalacji gazowej SOSW w Zagorzycach - obiór nowej instalacji gazowej
SOSW w Zagorzycach - obiór nowej instalacji gazowej SOSW w Zagorzycach - obiór nowej instalacji gazowej
SOSW w Zagorzycach - obiór nowej instalacji gazowej Gmina Książ Wielki - prace drogowe
Gmina Książ Wielki - prace drogowe Gmina Kozłów - nowa droga do granicy powiatu

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa