godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Kontakt

Kontakt | Starostwo Powiatowe w Miechowie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Miechowie

ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
email: powiat@miechow.pl

Godziny pracy
pon. 8:00-16:00, wt. - pt. 7:00-15:00

w sprawie skarg i wniosków
Starostowie przyjmują w poniedziałki w godz. 13:00-16:00

Siedziba Starostwa przy Ul. Racławickiej 12

Budynek przy ul. Racławickiej 12

Sekretariat starosty 

Magdalena Raj-Dudzińska

 • I piętro, pok. 15
 • tel. 41 3821113
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:
 • e-mail:
Biuro Rady Powiatu 

Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • fax: 41 3821118
 • email:
Wydział Organizacyjny 

Sekretarz Powiatu: Maria Sztuk

 • I piętro, pok. 13
 • tel. 41 3821133
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Struktura Wydziału

Marek Słota oraz Stanisław Piec

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3821124
 • e-mail:

Magdalena Oczkowicz

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • e-mail:

Specjalista ds.BHP - Mirosław Gręda

 • tel. 41 3821124
 • e-mail:

Referat Zarządzania Kryzysowego - Wieńczysław Perek oraz  Mariola Szafirska

 • I piętro, pok. 12
 • tel. 41 3821120
 • e-mail:

Dziennik Podawczy - Ewa Marchewka

 • I piętro, pok. 19
 • tel. 41 3821141

Kadry - Jarosław Siółko

 • I piętro, pok. 18
 • tel. 41 3821134
 • e-mail:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Jarosław Siółko

 • I piętro, pok. 18
 • tel. 41 3821134
 • e-mail:

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznej - Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • email: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
Wydział Finansowy 

Skarbnik Powiatu - Teresa Florek

 • II piętro, pok. 21
 • tel. 41 3821131
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Główny Księgowy - Justyna Szostak

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3821132
 • e-mail:

Kasa - Teresa Mirowska-Kopeć

 • parter, pok. 1
 • tel. 41 3821137
 • e-mail:

Księgowość 

Wiesława Szarek oraz Katarzyna Małkiewicz

 • II piętro, pok. 22
 • tel. 41 3821139
 • e-mail:

Małgorzata Wiesławska

 • tel. 41 3821140
 • e-mail:

Magdalena Durman

 • tel. 41 3821140
 • e-mail: 

Godziny otwarcia Kasy

 • 8:15-14:45 poniedziałek
 • 7:15-13:45 wtorek - piątek

Metody płatności: gotówka, karta płatnicza, telefon.

Wykaz rachunków bankowych

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego numeru rachunku bankowego przy dokonywaniu wpłat.
W tytule wpłaty należy zaznaczyć, czego dotyczy np. wydanie karty wędkarskiej, opłata skarbowa za zezwolenie na transport odpadów, rejestracja pojazdu.

Geodezja-Dochody Powiatu: 06 1240 2294 1111 0010 5824 5797
Opłaty geodezyjne

Rachunek Wyodrębnionych wpływów: 17 1240 2294 1111 0010 5824 5696
Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, licencja, zmiana licencji, wypisy, zmiana wypisów, zaświadczenie, zmiana zaświadczenia, analiza, prawo jazdy, karty parkingowe, karty.),
karty wędkarskie, czynsze dzierżawne, pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rachunek Dochodów Budżetu Państwa: 04 1240 2294 1111 0010 5824 5348
najem lokalu, wieczyste użytkowanie, hipoteka, trwały zarząd, dzierżawa gruntów Skarbu Państwa.

Rachunek Sum Depozytowych: 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726
wadium, dzierżawa obwodu łowieckiego.

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie: 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008
opłaty skarbowe

NIP Powiatu Miechowskiego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016. poz. 1454), konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w umowach u stałych kontrahentów, oraz stosowanie ich od 01 stycznia 2017r. obligatoryjnie na wszystkich zawieranych umowach cywilnoprawnych.
Oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego na fakturach VAT i umowach cywilnoprawnych:

Nabywca:
Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
NIP: 659 -15-45-868

Odbiorca:
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej

Adres do doręczeń faktur, określony w poszczególnych umowach, pozostaje bez zmian.
Funkcjonujące dotychczas numery NIP jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 roku będą używane wyłącznie do celów pracowniczych.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

Naczelnik - Małgorzata Pasek

 • parter, pok. 5
 • tel. 41 3821136
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Ewidencja Gruntów i Budynków

Barbara Dudek

 • Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów
  i budynków
 • Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
  i budynków, zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków, rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień
  tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków.

Ewa Bańkosz

 • gm. Kozłów, gm. Racławice
 • parter, pok. 2
 • tel. 41 3821146
 • e-mail:

Magdalena Maśląg - miasto Miechów, gm. Słaboszów
Rejestru cen i wartości nieruchomości

Aleksandra Dzióbek - gm. Miechów, gm. Charsznica

Anna Dąbrowska - gm. Książ Wielki, gm. Gołcza

 • parter, pok. 3
 • tel. 41 3821135
 • e-mail:

Gospodarka Gruntów

Dominika Błaut

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3821128
 • e-mail:

Krzysztof Czapliński

 • I piętro, pok. 17
 • tel. 41 3821144
 • e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl

Informatyk - Ireneusz Patyk

 • parter, pok. 4
 • tel. 41 3821117, 41 3821145
 • e-mail: ireneusz.patyk@miechow.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa firm geodezyjnych

Krzysztof Szwaja - z-ca Naczelnika

Udzielanie informacji w zakresie ochrony znaków geodezyjnych,
prowadzonych prac geodezyjnych

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

 • e-mail:
 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821127

Jarosław Adamski

Weryfikacja i uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej powstałej
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821127
 • e-mail:

Dawid Rachwał

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, uzgadnianie listy materiałów,
sporządzenie dokumentów obliczenia opłaty i wydawanie licencji

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821127
 • e-mail:

Obsługa stron, osób fizycznych

Janusz Kwit

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821126
 • e-mail:

Krzysztof Warchoł

Przyjmowanie wniosków na udostępnianie materiałów zasobu
(kopie map, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie
dokumentów zasobu)

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821126
 • e-mail:

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Przyjmowanie wniosków na naradę koordynacyjną, sporządzanie
kopii opinii, naliczanie opłat

Krzysztof Warchoł

 • parter, pok. 6
 • tel. 41 3821126
 • e-mail:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy 

Naczelnik - Czesław Mardaus

 • I piętro, pok. 11
 • tel. 41 3821122
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Prawo wodne, ochrona gruntów rolnych i leśnych

wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Jacek Włosek

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3821125
 • e-mail:

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, geologia i górnictwo, 

rybactwo śródlądowe

Grzegorz Kołakowski

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3821125
 • e-mail:

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

Marcin Kumon

 • I piętro, pok. 9
 • tel. 41 3821138
 • e-mail:

Ochrona przyrody, łowiectwo

Marzena Wiejak

 • I piętro, pok. 9
 • tel. 41 3821138
 • e-mail:

Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju

Łukasz Pierzchała

 • I piętro, pok. 10
 • tel. 41 3821125
 • e-mail:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Zainteresowani mogą skorzystać z porad rzecznika w Starostwie Powiatowym w Miechowie przy ul. Racławickiej 12, I piętro pok. 18

Rzecznik Konsumentów - Jarosław Siółko

 • tel. 41 3821134
 • fax: 41 3821118
 • e-mail:
Rzecznik Prasowy 

Krzysztof Capiga

 • II piętro, pok. 27
 • tel. 41 3821119
 • fax: 41 3821118
 • e-mail: rzecznik@powiat.miechow.pl
Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i polityki społecznej 

Anna Podyma

 • II piętro, pok. 28
 • tel. 41 3821129
 • fax: 41 3821118
 • email:

Budynek Starostwa Przy ulicy Sienkiewicza 27

Budynek przy ul. Sienkiewicza 27

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Naczelnik - Janusz Skóra

 • II piętro, pok. 1
 • tel. 41 3821221
 • fax: 41 3821218
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Rejestracja pojazdów

Roman Wąwoźny

 • II piętro, pok. 6
 • tel. 41 3821214
 • e-mail:

Bartłomiej Jamka

 • II piętro, pok. 10
 •  tel. 41 3821220
 • e-mail:

Helena Krochmal oraz Anna Plutecka

 • II piętro, pok. 11
 • tel. 41 3821219
 • e-mail:

Pawo jazdy

Agnieszka Serafin

 • II piętro, pok. 3
 • tel. 41 3821212
 • e-mail:

Renata Janus

 • II piętro, pok 4
 • tel. 41 3821211
 • e-mail:  

Stacje disgnostyczne, licencje na przewozy krajowe, ośrodki szkolenia kierowców

Danuta Capiga oraz Zbigniew Kita

 • II piętro, pok. 2
 • tel. 41 3821222
 • e-mail:
Wydział Budownictwa i Architektury 

Naczelnik: Wojciech Gajewicz

 • II piętro, pok. 7
 • tel. 41 3821224
 • fax: 41 3821218
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Ewa Tochowicz, Dorota Papaj oraz Marek Uchto

 • II piętro, pok. 8
 • tel. 41 3821223
 • e-mail:

Joanna Sobieraj-Baran

 • II piętro, pok. 12
 • tel. 41 3821225
 • e-mail:

Budynek Starostwa Przy ulicy Sienkiewicza 20

Budynek przy ul. Sienkiewicza 20

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 • tel.  41 2308068
 • fax. 41 2308068 wew. 21
 • e-mail:

Prowadzone sprawy

Naczelnik - Leonard Mazur

 • tel. wew. 22

Beata Kwiecińska oraz Michał Rak

 • tel. wew. 24
 • e-mail:
do góry