Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ołgasza informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

11.07.2018 - 25.08.2018

logo PROW Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania
działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:


Nabór Nr 8/2018
Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie: Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie   

Wskaźnik produktu - W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 220 000
 złotych

Nabór Nr 9/2018
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Wskaźnik produktu - W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 340 000złotych.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów(80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 30.07.2018 do 24-08-2018 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl