Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

„Split payment” czyli system podzielonej płatności

02.07.2018 - 03.08.2018

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2018r. w Starostwie Powiatowym oraz innych powiatowych jednostkach budżetowych stosuje się „Split payment” - czyli system podzielonej płatności. Polega on na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Podzielona płatność będzie znajdowała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT czynnych. Nie będzie możliwości zastosowania podzielonej płatności w odniesieniu do zakupów dokonywanych od konsumentów czy też podatników VAT zwolnionych.